·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019/2020

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO


PREINSCRIPCIÓ:

Calendari:

 • Publicació de l'oferta inicial: 27 de març de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019, ambdós inclosos. 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: del 26 d'abril de 2019.
 • Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019.
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): 30 de maig al 3 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de l'oferta final: 11 de juny de 2019.
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2019.

Procediment:

 1. Si l'alumne/a està escolaritzat el curs 2018/2019 a Catalunya, demani al centre educatiu actual el codi identificador de l'alumne/a (IDALU).
 2. El procés de preinscripció pot començar-lo des de casa seva i omplir la sol·licitud de preinscripció telemáticament. Si disposa de l'IDALU, bona part de les dades s'ompliran automàticament després d'inserir-lo al formulari. Recomanem aquesta opció a través d'aquest enllaç.
 3. Si decideix omplir la sol·licitud de preinscripció manualment, pot descarregar la sol·licitud en aquest enllaç. També hi haurà sol·licituds impreses a la vostra disposició a la Secretaria de l'Institut.
 4. En tots dos casos, ha de venir a la Secretaria de l'Institut a lliurar tota la documentació necessària.

Documentació necessària:

 • Si ha omplert la sol·licitud de preinscripció telemáticament, ha de portar el codi de la sol·licitud que haurà rebut a la seva adreça de correu electrònic.
 • Si ha decidit omplir la sol·licitud de preinscripció manualment, ha de portar el codi identificador de l'alumne/a (IDALU).
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).
  • Si el sol·licitant és estranger, original i fotocòpia de la targeta de residència on consta el NIE o el Passaport.
  • Si es tracta d'estrangers comunitaris, original i fotocòpia del document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys (de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar).
 • Documentació que acredita el compliment dels criteris de prioritat al·legats. Pot consultar la informació sobre els criteris, el barem i la documentació acreditativa necessària en aquest enllaç.

MATRÍCULA:

Calendari:

 • Període de matrícula per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada al primer curs de l'ESO: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Període de matrícula ordinària per a l'alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer i quart curs de l'ESO o de confirmació de plaça assignada a l'ESO en cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 13 al 21 de Juny de 2019, ambdós inclosos.

Procediment: per formalitzar la matrícula, has d'omplir el FORMULARI DE MATRÍCULA.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Pot consultar tota la informació del procés de preinscripció i matrícula de l'ESO a la web del Departament d'Ensenyament en aquest enllaç.