·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019/2020

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CICLES GRAU SUPERIOR


PREINSCRIPCIÓ:

Calendari:

 • Publicació de l'oferta inicial: 24 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 7 de juny de 2018.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de 2019.
 • Termini per presentar reclamacions: del 1 al 4 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juliol de 2019, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol de 2019.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2019.

Procediment per via electrònica: per aquesta modalitat de preinscripció , no cal presentar-se de forma presencial a la secretaria del Institut.

 1. Entrar a la pàgina web d'Ensenyament.
 2. Clikar a formació professional (grau Superior) i seguir les instruccions de preinscripció.
 3. La persona s'ha d'identificar electrònicament mitjantçant el codi IdCAT. Per obtenir-lo:
  1. Entreu a la pàgina https://www.idcat.cat
  2. Empleneu el formulari de sol·licitud de certificat
  3. Valideu les dades
  4. Descarregueu el certificat
 4. No caldrà aportar documentació en paper d'aquelles dades de què l'Administració ja disposi. Aquestes dades acadèmiques són les proves d'accés del 2011 en endavant, Batxillerat i Cicles Mitjans a partir del 2016.

Procediment per via telemàtica:

 1. Us haureu d'adreçar a la secretaria del centre amb la següent documentació:
  1. Imprès de preinscripció emplenat via telemàtica descarregat, imprès i signat.
  2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
  3. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o alumna.
  4. Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet).
  5. Documentació acadèmica:
   • Qualificació mitjana dels estudis o curs que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d'accés.
    • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents, o al cicle formatiu de grau mitjà, o a altres estudis o cursos que permeten accedir-hi o, si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5 (original i fotocòpia del resguard o títol al·legat, si s'escau).
    • En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU) o un títol de tècnic especialista (FP2), la nota mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis. (Original i fotocòpia del resguard o títol al·legat, si s'escau).

 

CALENDARI DE MATRÍCULA:

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 23 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
 • Periode de presentació de documentació per als alumnes ja matriculats al centre: del 16 al 19 de Juliol de 2019, ambdós inclosos.

Procediment: per formalitzar la matrícula, has d'omplir el FORMULARI DE MATRÍCULA.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Pot consultar tota la informació del procés de preinscripció i matrícula de Cicles Formatius de Grau superior a la web del Departament d'Ensenyament en aquest enllaç.