·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019/2020

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT


PREINSCRIPCIÓ:

 

Calendari:

 • Publicació de l'oferta inicial: 10 de maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al dia 28 de maig de 2018. 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019.
 • Termini per presentar una reclamació: del 5 al 12 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2019, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 21 de juliol de 2019.
 • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol de 2019.
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2019.

Procediment:

 • Només cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:
  • Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del qual s'està cursant l'ESO.
  • Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat.
  • Per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts.
  • Per accedir al batxillerat si es prové d'un institut on no s'imparteixi el batxillerat. En el cas de demanar plaça a l'institut al qual està adscrit el centre, les sol·licituds d'aquests alumnes seran preferents a l'hora de ser admesos al batxillerat de modalitats diferents de la d'arts. 

CALENDARI DE MATRÍCULA:

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes del centre que han confirmat vacant per batxillerat NO artístic: del 4 al 8 de Juliol de 2019, ambdós inclosos.
 • Confirmació de la continuitat del centre per als alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Procediment: per formalitzar la matrícula, has d'omplir el FORMULARI DE MATRÍCULA.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Pot consultar tota la informació del procés de preinscripció i matrícula de Batxillerat a la web del Departament d'Ensenyament en aquest enllaç.