·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

PFI- Edificació i obra civil. Auxiliar de pintura


 

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball. 

Edificació i obra civil.

Auxiliar de pintura.

Aquest estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar emprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l'envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície.

Tenen una durada de 1000 hores, un curs acàdemic.

Enllaç pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya