·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.


El currículum de batxillerat consta d'una part comuna i una part diversificada: les matèries optatives, de modalitat i el treball de recerca. A més, l'alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria. Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries optatives de la modalitat de la modalitat triada: les dues troncals i dues més de cada curs (de la modalitat triada).

Matèries comunes:

Educació física

Filosofia i ciutadania

Història

Ciències per al Món Contemporani

Història de la Filosofia

Llengua estrangera I i II

Llengua i literatura catalanes I i II

Llengua i literatura castellanes I i II

Treball de Recerca

Matèries de la modalitat d'humanitats i ciències socials:

Economia Economia de l'empresa II

Geografia

Grec I i II

Història de l'art

Història del món contemporani

Literatura castellana

Literatura catalana

Literatura universal

Llatí I i II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

Matèries optatives:

Psicologia i sociologia

Segona llengua estrangera

* Matèries que es poden cursar a distància: En cas que l'alumne/a vulgui cursar matèries d'una altra modalitat de batxillerat, consulteu les matèries de l'apartat 'Continguts' (a la web d'ensenyament) del batxillerat corresponent. Si el centre no pot oferir determinades matèries optatives o de modalitat, s'ofereix la possibilitat de cursar un màxim de dues d'aquestes matèries en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula. Treball de recerca El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

Més informació al web del Departament d'Ensenyament:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que_es_pot_estudiar/humanitats_i_ciencies_socials/