·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

Família de Seguretat i medi ambient


Des del setembre de 2019 l'INS de Mollet del Vallès, centre públic del Departament d'Educació de la Generalitat,  imparteix el CFGM de tècnic/a en emergències i protecció civil.

Amb aquests estudis es pot obtenir el títol de tècnic/a en emergències i protecció civil, corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà.

 

  • GRAU MITJÀ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Aquests estudis postobligatoris capaciten per intervenir operativament, d'acord amb les normes de seguretat, en emergències que han estat provocades per esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos (naturals, antròpics i tecnològics), tant en entorn rural i forestal com urbà, portant a terme les activitats de control, mitigació i extinció dels agents causants dels esmentats esdeveniments (foc, avingudes d'aigua i substàncies nuclears, biològiques i químiques, entre d'altres), el rescat, el salvament i l'atenció com a primer intervinent de les persones afectades i la rehabilitació d'emergència de les zones o béns concernits, mantenint operatius els vehicles, equips, màquines i eines d'intervenció; també per organitzar els equips i unitats sota la seva responsabilitat, i contribuir a la divulgació i compliment dels principis i normes de protecció civil, aplicant la normativa vigent en matèria d'inspecció i plans d'autoprotecció d'edificis i instal·lacions industrials


Arxius: