·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

Família de Fabricació Mecànica


La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis del sector mecànic.

S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles de la família professional de Fabricació mecànica s'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior. Aquests tenen una durada de 2.000 hores repartides en dos cursos acadèmics. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Informació del Departament de Fabricació mecànica

FM20 Mecanització

CFGS 3x2 FMB0+FMC0 en tres cursos (*) en FP Dual

CFGS  FMBO Producció per mecanització (*) en FP Dual

CFGS FMC0 Disseny en fabricació mecànica (*) en FP Dual

(*) El 3x2 admet la posibilitat de cursar només 2 cursos i obtenir només el FMB0 (Producció en mecanització) o bé el FMC0 (Diseenys en Fabricació Mecànica) sota certes restriccions degudes a què el recorregut del Grau Superior '3x2' és adaptat al nostre centre. Els interessats en qualsevol d'aquestes opcions hauran de parlar amb el Cap d'Estudis d'FP o el Secretari per conèixer les condicions particulars de cada cas.

 

Enllaç a l'apartat de Fabricació Mecànica a la web d'ensenyament per ampliar informació


Arxius: