·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Estudis

CICLES FORMATIUS


La Formació Professional

La Formació Professional comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.

La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa un o dos cursos acadèmics.

El nostre centre ofereix una àmplia gama de cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, per a generar els futurs professionals.

Cicles formatius

Família de manteniment de vehicles autopropulsats

 

CFGM Electromecànica de vehicles

2 cursos

TM10

1r

2 grups

TM10

2n

1 grup

 

CFGM Carrosseria

2 cursos

TM20

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Automoció

2 cursos

TMA0

1r

1 grup

2n

1 grup

Família de fabricació mecànica

 

CFGM Mecanització

2 cursos

FM20

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Programació de la producció en Fabricació Mecànica.

CFGS Disseny en Fabricació Mecànica.

3  cursos

FMB0

1r

1 grup

FMB0

2n

1 grup

FMC0

2n

1/2 grup

Família de manteniment i servei a la producció

 

 

CFGS Mecatrònica industrial

2 cursos

IMC0

1r

1 grup

2n

1 grup

CFGM Manteniment electromecànic 2 cursos IM10

1r

1 grup

2n 1 grup

Família de química

 

CFGM Operacions de Laboratori

2 cursos

QU20

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Química industrial

2 cursos

QUA0

1r

1 grup

2n

1 grup

Família d'electricitat i electrònica

 

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

2 cursos

EE10

1r

1 grup

2n

1 grup

 

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

2 cursos

EEB0

1r

1 grup

2n

1 grup

Família seguretat i medi ambient

  CFGM Emergències i protecció civil  2 cursos SM20 1r 1 grup
2n 1 grup

 

 

Dossier referent a les portes obertes de CF.


Arxius: