·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competències bàsiques de l'àmbit de l'educació física

Educació Física

Publicació que pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de l'àmbit de l'educació física.

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau relacionats amb cada competència, les orientacons metodològiques i les orientacions per a l'avaluació.

Enllaç al document en pdf


Arxius: