·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competències bàsiques de l'àmbit digital

Àmbit digital

La publicació Competències bàsiques de l'àmbit digital. Educació secundària, completa el currículum vigent en l'àmbit dels aprenentatges vinculats a les tecnologies digitals.

Les compències digitals són d'àmbit transversal i estan vinculades a totes les matèries del currículum.

Conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen a desenvolupar cada competència, les orientacions metodològiques i d'avaluació, i un glossari.

Enllaç al document en pdf


Arxius: